Property Details

Dražba skladišča

  • blokirana vrata sosedov
  • parkiranje pred sosednjimi skladišči
  • vaše vozilo na površini sosedov

Dražba skladišča - Koper

  700€ izklicna cena 
150m 3 Bedrooms2 Bathrooms1 Garage Print this page

Poslovni objekt (površina dela stavbe):

882,4 m2
133,1 m2
133,1 m2
157,6 m2

Površina parcele:

7.047 m2
206 m2
1.104 m2

V naravi predstavlja poslovne prostore s pripadajočim zemljiščem na naslovu Slavinje 14, Hruševje ter opremo za opravljanje avtomehanične dejavnosti, opremo za opravljanje gostinske dejavnosti in pisarniško opremo po priloženem seznamu.

Features

Property Map